REGENERACJA OPON
do samochodów CIĘŻAROWYCH
Skan-X Sp.z o.o.
93-479 Łódź, ul. Drzymały 30
tel. 606-516-507, e-mail skan-x@skan-x.pl